сряда, 15 октомври 2014 г.

МОНТЕСОРИ ТЕРАПИЯ

КАКВО Е МОНТЕСОРИ ТЕРАПИЯ

Монтесори терапията е самостоятелна или не терапевтична форма, която има за цел да подпомогне детето за цялостното му развитие. Монтесори терапевтът може да работи в екип с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор и не на последно място - с родител. Монтесори терапията се базира на педагогиката на Мария Монтесори.
В нея се съдържат всички елементи, необходими на едно дете да може да изгради себе си - да развие своите психически, двигателни и социални умения. Някои деца нямат капацитета да развият всичко това със своите собствени усилия и за това се нуждаят от подкрепа. 

След снемане на информация от родителите, лекуващия лекар и останалите специалисти, които работят с детето (ако има такива назначени), Монтесори терапевтът изготвя план за конкретна работа , като си поставя цели, базирани на:  от една страна  потенциалите на съответното дете (силни или добре развити умения) и от друга- дефицитите и не развитите умения и знания; определя областите върху , които ще подпомага детето - дейности от ежедневния живот, сетивни умения, езикови умения, математика, биология и география и пр. 
Набелязва цели, които ще постига:
*развитие на фина и обща моторика
*развитие на когнитивни (познавателни) умения
*развитие на комуникативни и социални  умения
*развитие на способности за самостоятелност и пр.

Има две форми на Монтесори терапия: групова и индивидуална.
Монтесори терапията се прилага при всички, които имат нужда от подкрепа в една или друга сфера на живота.

За да рзгледате сайта ни кликнете :  тук