петък, 1 октомври 2010 г.

Логопедичен център "Мечо Пух"

Логопедичен Център “ Мечо Пух
е Център, създаден за деца с емоционални, поведенчески и езиково-говорни проблеми, където те да се чувстват желани ,
обичани и подкрепяни; място, на което да идват с желание, да развиват своите умения и да рекласират в спокойна и уютна
обстановка.Центърът е създаден в полза и подкрепа на деца със специални образователни потребности.
При нас те не само развиват своите познавателни компетенции и умения,но и намират
своя начин за развлечение, забавление и хоби; развиват своите способности.

Центърът разполага:
* ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ ;
*
ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ;
*
ЗАЛИ ЗА АРТТЕРАПИЯ, КОГНИТИВНА И СЕНЗОРНА ТЕРАПИЯ, ПСИХОМОТОРНО ,
ЕМОЦИОНАЛНО
И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Той е оборудван и обзаведен според най-новите тенденции .Работи се с висококачествени
материали за постигане намаксимално високи резултати.


Услуги
Центърът предлага индивидуални и групови терапевтични сесии при деца :
-С обучителни трудности- разсройства на четене,писане и аритметични умения-дислексия, дисграфия,дискалкулия, акалкулия, Герстман синдром;
-С генерализирано разстройство на развитието /вкл. Ранен детски аутизъм,Синдром на Рет, Деменция на Хелър, атипичен аутизъм, Канер синдром, Аспергер синдром и др./;
-Със заекване;
-С разсройство на импресивната и/или експресивната реч;
-С езиков дефицит /Дисфазия на развитието/;
-С артикулационни нарушения- замени, пропуски и/или изопачавания на звукове;
-С езикови нарушения при епилепсия /вкл.Синдром на Ландау Клефнер/;
-С генетични увреждания;
-С хромозомни нарушения /вкл. Синдром на Даун/;
-С лицево-челюстни деформации- /ринолалии/;
-С детска церебрална парализа/дизартрии/;
-Вербална диспраксия;
-ХАДВ- хиперактивност с дефицит на вниманието /Хиперкинетичен синдром/;
-Слухови увреждания;
- Със специфично разстройство на двигателната функция- проблеми с фина и обща моторика / Синдром на детска тромавост; Диспраксия на развитието /
-С психологични проблеми -
-тревожни състояния
-страхови изживявания
-депресивни състояния и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар