петък, 1 октомври 2010 г.

Развитие на детската реч

Развитие на детската реч:
Речта при детето се формира по време на неговото развитие и растеж.
Новороденото може да киха, да кашля, да плаче в следствие на глад, болка или дискомфорт. Това са вродени рефлекси, чиято звукова изява се определя като предшественик на речта.

Етапи:

0м. - първата гласова изява е плачът, викът, непосредствено след раждането;
2-3м. - появяват се първите гърлени звукове, т.нар. “ гукане”. То е много приятно за бебето и трябва да бъде насърчавано от майката;
4м. - поява на гласните звукове;
5м. - поява на устните звукове /билабиални/ - М,П,Б. Причината за първата поява на тези звукове е сукането, тъй като при него се развиват мускулите на устните;
6м. - поява на Т, Д – детето започва да казва “та-та”,” да-да”, без да влага смисъл;започва да разбира интонация, темп, тон на гласа и да реагира на тях; разпознава гласове;
9-10м. - детето може да имитира звукове и да повтаря срички по подражание.Наблюдават се първите опити за образуване на думи.Речниковият запас е от около 10 думи;започва да използва съзнателно несловесни сигнали, за да насочи вниманието на възрастния към обект или събитие.В първите изказвания жестът идва да замести , а не да допълни изказването.Детето търси с поглед предмет при запитване.Знае и реагира на името си.Разбира прости команди в зависимост от ситуацията;
1г. - Произнася 5-10 осмислени думи;
1г. и 3м. - Служи си с повече от 10 думи на “свой език”.Гледа предмет, който е обект на разговор.Разглежда картинки в книжки;
1г. и 6м. –Употребява 15-20 думи.Опитва се да съставя елементарна фраза.Казва “няма”.При въпрос – “Къде е …?” – посочва картинка.Разпознава и посочва една или няколко части на тялото си.
Казва “Няма”;посочва по картинка.
1г. и 9 м.- Произнася изречения от две думи;повтаря името на предмета, който му се посочва.
2г.в. - задава първи въпроси;активният речник се състои от 50 думи;разбира около 300 думи.Детето използва изречения от 3 думи.
2г. и 6 м. - - задава разнообразни въпроси;употребява местоимения , минало време,множествено число.Може да разказва свързано.Назовава правилно поне един цвят.
3г.в. – Може да разказва свързано.Говори за себе си в първо лице /единствено число /”Аз”/.Знае пола си.Рецитира стихчета.Разбира 2-3 предлога.Разказва приказки.Свързва събитията от ежедневието.Сравнява правилно размерите на 2-3 неща.
4г.в. – Назовава 3 и повече цвята.Разказва какво е направило или нарисувало.Разбира по-абстрактни понятия като студ, умора, глад.
5г.в. – разказва история.Сформират се най-сложните звукове
*съскави- с,з,ц
*шушкави- ш,ж,ч,щ
*сонори-р,л
6г.в.- Разпознава и назовава
*цветове
*части на тялото
*дните на седмицата
*месеците
*сезоните
Има ориентация за време и пространство.Брои до 10.
7г.в.- Започва изграждане на писмената реч/съотнасяне на звук с буква/.Развива се способността за самостоятелно разказване и преразказване.
последователността на етапите е задължителна при всички нормално развиващи се деца, но тяхната специфика зависи силно от индивидуалните особености на детето , а така също от различни фактори като пол, социална среда, обучение и т.н.
Границите и продължителността на тези периоди могат да варират, т.е. някои да бъдат по-кратки за сметка на други.
За нарушение в езиковото развитие може да се говори тогава,когато даден етап закъснява с повече от 6 месеца по отношение на приетите норми.
Последици от речевите нарушения:
Езиково-говорните нарушения могат да доведат до някои изменения в психиката на детето.Може да се появи емоционална нестабилност, изнервеност, капризнечене, агресивност.Някои деца осъзнават проблема си , но са безпомощни да го отстранят.търпят обидите и подигравките на децата и често чуват неодобрението на възрастните.
Понякога се стига до загуба на самочувствие, неувереност в собствените възможности не само при дейности, свързани с речта.Някои изпадат в депресивни състояния и се затварят в себе си.Тези кризисни моменти се съпътстват от нощни страхове, нощни напикавания, липса на апетит, слаба мотивация за каквато и да е дейност.
Родителите,учителите и близките трябва да са изключително внимателни и да потърсят съдействието на специалистите
Петя Христева  ЛОГОПЕД, гр. Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар